miércoles, 16 de mayo de 2012

Llamps desde Na Burguesa

Aquests dos darrers vespres, amb només una hora s'ha montat una tormenta. M'he perdut els millors llamps, però n'he pescat un parell.